Menu

Wie zijn wij

Bomen maken deel uit van een groter ecosysteem en onze leefomgeving. Ze zorgen voor frisse lucht, verkoeling, voedsel en beschutting. Ze binden fijnstof, verminderen wateroverlast, en verfraaien de omgeving. Wij staan voor de waarde van bomen.

Het bomenpanel is ontstaan vanuit inwoners met belangstelling voor het Alphense bomenbeleid. Wij bieden de gemeente een onafhankelijk, deskundig en gedragen platform dat met haar adviserende en signalerende rol vanuit een brede achterban in alle wijken en kernen een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bomenbeleid. Wij voelen ons vertegenwoordigers van alle inwoners van de gemeente. Het bomenpanel wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente.

Beleid en implementatie

  • Wij denken proactief mee bij beleid voor bomen en ander beleid waarin bomen een rol spelen: groen, groenstructuur, natuur en beschermwaardige bomen.
  • Wij dragen gevraagd en ongevraagd adviezen en suggesties aan, en kijken daarbij breed naar de omgeving van bomen.
  • We denken mee bij implementatie van beleid, zoals advies en suggesties voor (inkoop van) openbaar groen, beheerplannen, omgevingsplannen, verordeningen.

Uitvoering en evaluatie van beleid

  • Wij helpen de gemeente het verschil tussen plannen en realisatie te overbruggen door signalen over (kwaliteit van) uitvoering van ruimtelijke projecten en beheer met de gemeente te bespreken. Dit kan gaan over communicatie omtrent uitvoering of over de kwaliteit van uitvoering.
  • Daarnaast blikken we aan het einde van een beleidsperiode met de gemeente terug op de beleidseffecten en hoe e.e.a. verwerkt kan worden in nieuw beleid.

Uiteraard treden wij niet in de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Lees meer over onze organisatie