Menu

Nieuws

Beleidsnotitie Bomen 2017

Beleidsnotitie Bomen 2017

Het college van Alphen aan den Rijn heeft de Beleidsnotitie Bomen 2017 vastgesteld. De beleidsnotitie is tot stand gekomen in samenwerking met meer dan 1700 inwoners van Alphen en belanghebbende partijen zoals het IVN.

Stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er behoefte is aan een beleidsnotitie bomen. Deze beleidsnotitie heeft tot doel een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand te ontwikkelen dat een duurzame bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit en het groene imago van Alphen aan den Rijn.

Wethouder Han de Jager geeft aan dat er in het beleid meerdere ambities zijn opgesteld. “We willen graag de diversiteit van 570 soorten bomen in de gemeente laten toenemen naar 750 soorten. De bomendiversiteit is onder andere van belang vanwege ziektes”, aldus De Jager. Daarnaast staat onder andere het creëren van ‘Tiny Forests’, een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan waar buurtbewoners kunnen spelen en recreëren, en het toenemen van het aantal beschermwaardige bomen binnen de gemeente. “Op dit moment is twee procent van de 46.000 bomen beschermd, maar dit aantal willen we graag laten groeien.”