Menu

Nieuws

Gemeente Tilburg stelt bomen gratis beschikbaar.

Gemeente Tilburg stelt bomen gratis beschikbaar.

De gemeente Tilburg stelt gratis bomen beschikbaar voor particulier terrein. Inwoners, maar ook bedrijven, scholen en instellingen in het stedelijk gebied kunnen zich hiervoor aanmelden.

Grondeigenaren kunnen zich tot 29 oktober 2018 opgeven voor één gratis boom van de gemeente. Dit najaar plant de gemeente 25 bomen. Niet elke tuin is geschikt voor toekomstbomen. Bomen hebben de ruimte nodig. De voorwaarden en de soorten waaruit je kunt kiezen zijn te vinden op de pagina Toekomstbomen.

Monumentaal
De nieuw aangeplante bomen krijgen een monumentale status. Dit houdt in dat de boom niet gekapt mag worden. Ook mag er in de direct nabijheid van de boom niet gebouwd of verhard worden. We willen dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot bomen van monumentale omvang: zogenaamde toekomstbomen. Deze bomen dragen bij aan de vergroening van de stad: wat goed is mens en dier.

Belevingswaarde
De aanvrager heeft keuze uit verschillende soorten bomen. Er is bij het opstellen van de lijst rekening gehouden met de belevingswaarde van de boom, de toegevoegde waarde voor de natuur (denk aan bijen, vlinders en vogels) en of het een sterke soort is. Andere soorten kunnen ook worden aangevraagd; de gemeente gaat dan na of de soort aan de voorwaarden voldoet. De boom wordt na plaatsing eigendom van de grondeigenaar. Die is dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud, zoals snoeien. De gemeente biedt een tegemoetkoming in de kosten van het duurzaam onderhoud van de boom.

Hier leest u het hele artikel.