Menu

Nieuws

Tiny Forest in Alphen aan den Rijn.

Tiny Forest in Alphen aan den Rijn.

Maandag 26 november is gestart met de aanleg van het eerste Tiny Forest in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden duren tot half december. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het eerste Tiny Forest komt in de kern Alphen aan den Rijn in de Groene Vinger. De 4 Tiny Forests die nog worden aangelegd, komen waarschijnlijk allemaal in andere kernen van onze gemeente.

Hoe komt het gebied er uit te zien?

De Groene Vinger, waar het eerste Tiny Forest komt,  is een gebied evenwijdig aan de Afrikaan in de wijk Kerk en Zanen. De komende weken wordt de watergang breder gemaakt tussen het al aangelegde bijenlandschap en het gebiedje waar het Tiny Forest komt. Ook wordt er een poeltje gegraven voor amfibieën. Om een goede voedingsbodem te hebben voor het Tiny Forest wordt een grondverbetering uitgevoerd. Bovendien worden zandpaden aangelegd en het terrein plantklaar gemaakt. Daarna zal door twee schoolklassen, IVN en de gemeente op 14 december gezamenlijk de beplanting worden aangebracht. De inrichting wordt afgerond met het plaatsen van fietsenrekken, zitstammetjes, een hekwerk om de honden uit het gebied te houden en een informatiebord. In het ontwerp ziet u globaal hoe het Tiny Forest eruit komt te zien.

Bron. Allesinalphen.nl