Menu

Nieuws

Een boom voor elke bewoner

Een boom voor elke bewoner

De stad Groningen blijft de komende jaren groeien en daarmee wordt de ruimte steeds schaarser. ‘Tegelijkertijd willen we dat ook de stad een gezonde plek is om te wonen en dat we ons voorbereiden op de klimaatverandering met grotere hitte en heftige regenbuien. Er zal dus juist meer groen moeten komen’, meldt GroenLinks Groningen op haar website.

Het nieuwe gemeentebestuur zou als doelstelling moeten kiezen om ook in het stedelijke gebied evenveel bomen als bewoners te hebben. Daarvoor zijn 30.000 nieuwe bomen nodig. GroenLinks Groningen laat zich inspireren door de stad Kopenhagen waar een vergelijkbaar plan is opgestart. Niet alleen worden daar bomen toegevoegd aan de openbare ruimte, maar inwoners kunnen er ook gratis een boom voor de eigen tuin bemachtigen. De partij presenteert een tienpuntenplan online waar ook andere manieren vermeld staan om dit doel te behalen, zoals een gemeentelijke boomkwekerij, bomen in de binnenstad en op de Grote Markt en de aanleg van parken, Tiny Forest en een klimaatbos.

Vliegveld Eelde
Ter compensatie van een gemeentelijke bijdrage aan vliegveld Eelde is in de afgelopen jaren op voorspraak van GroenLinks al 3,6 miljoen euro gereserveerd voor meer groen in de binnenstad; onder andere met dat geld kan dit plan gefinancierd worden.

‘De waarde van groen voor Groningen is niet te overschatten. De behoefte van bewoners aan groen net zo min. Groen verdient dan ook prioriteit voor een nieuw gemeentebestuur’, aldus GroenLinks Groningen op haar site.

Bron:

De Vitale Groene Stad

GroenLinks Groningen