Menu

Nieuws

Tiny Forest van Alphen aan den Rijn geplant

Tiny Forest van Alphen aan den Rijn geplant

Leerlingen van de basisscholen Het Vianova en De Meridiaan, buurtbewoners, natuurorganisatie IVN en de gemeente hebben 14 december het eerste Tiny Forest van Alphen aan den Rijn geplant in de Groene Vinger. Dat is een gebied evenwijdig aan de Afrikalaan in de wijk Kerk en Zanen, waar afgelopen november al een bijenlandschap en fruitboomgaard zijn aangelegd. Wethouder Schotanus opende het Tiny Forest ceremonieel door met leerlingen een boom te planten en het informatiebord te onthullen met daarop de naam van het eerste Tiny Forest: Het Superbos. Deze naam is bedacht door de leerlingen van de betrokken scholen. Met het aanplanten van het minibos hopen de gemeente en IVN inwoners en scholen te inspireren zich aan te melden als initiatiefnemer voor de vier overige minibossen die de komende jaren worden gerealiseerd.

Wilt u initiatiefnemer zijn van een Tiny Forest of heeft u suggesties voor een geschikte locatie, ga dan naar: www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan 
Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het minibos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een Tiny Forest in jouw buurt?
IVN en de Gemeente Alphen aan den Rijn gaan naast het Tiny Forest in de Groene Vinger nog vier Tiny Forests realiseren en zoeken daarvoor scholen en bewonersorganisaties die zich willen inzetten voor het bedenken, aanleggen en onderhouden van een dergelijk minibos. Basisschool Vianova en basisschool de Meridiaan adopteren bijvoorbeeld het minibos in de Groene Vinger. Er wordt naar gestreefd om de 4 Tiny Forests in verschillende kernen van de gemeente te plaatsen. Op die manier krijgen jong en oud de kans om de wildernis in hun eigen wijk te ontdekken.

Word initiatiefnemer!
Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt? Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen of een hele organisatie en niet door jou alleen. Meld je team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer. IVN en de gemeente zullen uiteindelijk een keuze maken uit de verschillende aanmeldingen en in totaal 4 locaties aanwijzen, waar samen met de initiatiefnemers en omwonenden Tiny Forests worden gerealiseerd.

Gert-Jan Schotanus Natuur en recreatie

Bron: alles in alphen