Menu

Nieuws

Snoei werkzaamheden

Snoei werkzaamheden

In de winter voert de gemeente snoei- en dunningswerkzaamheden uit aan bomen en planten in de openbare ruimte. De winterperiode is bij uitstek een geschikte periode om dit te doen.

In deze periode zit er geen blad aan de meeste struiken en de groei staat stil. Dit is het enige seizoen dat vogels niet broeden.
Beplanting blijft vitaal en leeft langer door het regelmatig te verjongen. Dit kan door de beplanting flink te snoeien, waarna het weer opnieuw kan uitlopen. Wanneer we de beplanting door zouden laten groeien, krijgt het onvoldoende licht en ruimte. Het uitdunnen van beplanting draagt soms ook bij aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid.

We starten in januari met snoeien in bijvoorbeeld het Bedelaarsbos Kerk en Zanen, langs het Dijkslootpad en de geluidswal Zegerpad in de Alphense wijk Ridderveld, in Boskoop aan de Peppelaan en aan de Windakker bij de sporthal.


In de gemeente Alphen aan den Rijn hanteren we verschillende methodes van snoeien.
Gefaseerd dunnen
Door bosplantsoen en grote struiken op de juiste manier te snoeien, wordt kaalslag voorkomen. Het streven is deze beplanting zo veel mogelijk in fases uit te dunnen (1x per 3 jaar 33%). Gevolg: het gedeelte waar het groen staat blijft gedeeltelijk begroeid. Daardoor kunnen vogels en andere dieren zich verschuilen of een broedplek vinden.

Waar mogelijk wijzen we voor het snoeien bepaalde bomen en struiken aan die waardevol zijn en voor de toekomst behouden moeten blijven. Bij deze keuze letten we op de kwaliteit van de beplanting, het gewenste eindbeeld en de variatie. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk variatie in soorten, bloei, groenblijvend, besdragend en herfstkleuren. Bij het dunnen van de beplanting zagen we de beplanting rondom de te behouden boom of stuik weg. Zo ontstaat er voldoende ruimte om tot een volwaardige boom of struik uit te groeien.

Verjongen
Op andere plekken wordt de beplanting volledig bij de grond afgezaagd. Dit zal er tijdelijk kaal uitzien, maar in het voorjaar loopt de beplanting weer opnieuw uit. Op deze manier wordt de beplanting in zijn totaliteit verjongd.
In andere gevallen zal de beplanting verjongd worden door de oudere takken van de struik weg te nemen. De jonge scheuten worden daarbij behouden, zodat deze verder uit kunnen lopen. Op deze manier wordt iedere struik gedeeltelijk verjongd.

Afhankelijk van de situatie wordt door onze groenspecialisten ter plekke bepaald welke methode wordt toegepast. Op de plekken waarbij dit (tijdelijk) ingrijpende gevolgen heeft voor de leefomgeving van de direct omwonenden, worden die bewoners per brief geïnformeerd.

Gert-Jan Schotanus Natuur en recreatie