Menu

Nieuws

Bomenenquête al 1100 keer ingevuld.

Bomenenquête al 1100 keer ingevuld.

Samen met u wil Gemeente Alphen aan den Rijn keuzes én heldere afspraken maken over de omgang met beschermwaardige bomen tot 2030.

Geef uw mening en vul de enquête in via www.alphenaandenrijn.nl/bomenbeleid. In de bijna vier weken dat de enquête online staat, hebben al ruim 1.100 mensen meegedaan. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan uiterlijk tot en met 20 januari. Bovendien maakt u dan kans op een van de 25 waardebonnen van €20,- van tuincentrum De Bosrand, waarmee u uw tuin kunt vergroenen.

Bomen zijn waardevol

Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en onze groenbeleving. Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn in 2018 afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Nu wil Gemeente Alphen aan den Rijn weten hoe u denkt over beschermwaardige bomen.

Groene stad met lef!

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om een ‘groene stad met lef’ te zijn. De gemeente wil daarom heel graag weten wat u belangrijk vindt en nodigt u uit om hierover mee te denken. Dat doen we in de enquête aan de hand van enkele hoofdthema’s: 
– Welke bomen zijn het waard om extra beschermd en beheerd te worden? 
– Wat houdt die bescherming precies in en hoe ver mag de gemeente hierin gaan? 
– Welke rechten en plichten gelden voor de gemeente en voor particulieren met beschermwaardige bomen op hun terrein?

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het resultaat van de enquêtes wordt gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid op te stellen. In 2019 wordt ook nog een interactieve avond over dit onderwerp gehouden. Daarover informeerde gemeente u later. Uiteindelijk wordt halverwege 2019 het opgestelde bomenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Alles in Alphen