Menu

Nieuws

Gouwebos op de schop

Gouwebos op de schop

Het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop wordt dit jaar aantrekkelijker gemaakt voor recreanten. Ook worden bomen gekapt vanwege de essentaksterfte.

De werkzaamheden worden door Staatsbosbeheer uitgevoerd in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland. Na een inloopavond voor belangstellenden vorige week wordt er donderdag 24 januari een officieel begin gemaakt met het karwei.

In het Gouwebos worden bestaande sport- en spelvoorzieningen, zoals een avontuurlijke speelplaats aan de kant van Waddinxveen, vernieuwd en opgeknapt.

Ook worden de oevers hersteld om verdere afbrokkeling te voorkomen. De beschoeiing van hout wordt verwijderd zodat een meer geleidelijke overgang ontstaat van land naar water.

,,Deze meer natuurlijke oevers zijn aantrekkelijk voor vogels en insecten”, weet boswachter Kees Kool. Hij wijst erop dat alle werkzaamheden erop zijn gericht dat er meer te doen, te beleven en te zien is voor mens en dier.

In het najaar wordt er begonnen met het kappen van essen die ziek zijn en snel zullen afsterven. Deze bomen blijken niet te kunnen herstellen van de besmettelijke schimmelziekte die in ons land in hoog tempo toeslaat.

Omdat de aangetaste bomen hun takken laten vallen of kunnen omvallen, neemt Staatsbosbeheer maatregelen. Daarnaast zullen er ook kleinschalige dunningwerkzaamheden worden uitgevoerd om in het dichte bos ruimte te scheppen voor andere bomen.

Het Gouwebos is een groene long van 100 hectare tussen Waddinxveen en Boskoop. Sinds het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw is het bosachtig gebied gaandeweg ontstaan. Medewerkers van de sociale werkvoorziening Promen voeren er wekelijks onderhoudswerkzaamheden uit.

Bron: AD