Menu

Nieuws

Het bos wordt gekapt, maar provincies kunnen die trend keren

Het bos wordt gekapt, maar provincies kunnen die trend keren

Jaap Kuper komt graag in het bosgebied rond Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug. De mooie dikke bomen in het oude dennenbos kregen in de afgelopen decennia gezelschap van jonge loofbomen die spontaan waren opgekomen. Samen vormden deze bomen een gemengd bos. “Die loofbomen hadden de toekomst”, zegt Kuper, die jarenlang rentmeester was op de Veluwe. “Nu zijn stukken van 2 hectare groot door bomenkap veranderd in een kale vlakte.”

Kuper betreurt het volledig kappen van gebieden van deze grootte. De afgelopen jaren heeft hij verschillende gedeeltes van het Amerongse Bos op deze manier zien verdwijnen. Staatsbosbeheer noemt dit “verjongingskap”. Hierbij worden alle bomen in een gebied van 1 tot 2 hectare weggehaald, waarna op termijn nieuw bos ontstaat.

Kuper heeft een andere term voor deze praktijk: “Kaalkap is geen slimme methode”, stelt de secretaris van de stichting Natuurvolgend Bosbeheer. “Bossen hebben zich de laatste honderd jaar ontwikkeld tot veelzijdige ecosystemen, en dat verlies je volledig bij kap. Het landschap wordt afgekloven. Eerst had je bos en nu een kale vlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder.”

Jaarlijks verdwijnt 3.000 hectare bos

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk. Een van de kerntakenvan de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Verschillende organisaties voeren dat beleid uit.

Dat heeft de laatste jaren niet geleid tot een groei van het bos. Sinds 2013 verliest Nederland jaarlijks meer bos dan dat er nieuw wordt geplant. Per jaar verdwijnt ruim 3.000 hectare bos, dat deels wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1.600 hectare bos. Wageningen University & Researchbecijferde dat het Nederlandse bosareaal tussen 1990 en 2013 – een periode waarin ontbossing werd gecompenseerd – toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare. In 2017 was de oppervlakte geslonken tot ongeveer 346.000 hectare.

Lees het hele artikel op: NU

Foto: Staatsbosbeheer/Hans van den Bos)