Menu

Nieuws

Inwonersavonden

Inwonersavonden

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om een ‘groene stad met lef’ te zijn. Samen met jou wil zij keuzes én heldere afspraken maken over hoe we tot 2030 om willen gaan met beschermwaardige bomen. Daarvoor is rond de jaarwisseling een enquête uitgezet die door bijna 1500 inwoners is ingevuld.

Tijdens twee inwonersavonden wil de gemeente de resultaten aan jou terugkoppelen. Ook wil zij uitleggen hoe deze resultaten worden omgezet in een document dat de komende 10 jaar de basis vormt voor alle beschermwaardige bomen in onze gemeente.

Programma tijdens de 2 avonden
Er worden 2 avonden georganiseerd. 1e avond voor alle geïnteresseerden; op dinsdag 7 mei van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. 2e avond speciaal voor bewoners met een beschermwaardige boom in hun tuin; op woensdag 8 mei van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Beide avonden starten met een presentatie. Daarna is het mogelijk om rond te lopen en je te laten informeren. Je kunt dan ook nog ideeën en suggesties aandragen.

Bomen zijn waardevol 
Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en onze groenbeleving. Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn in 2018 afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2019 wordt er bomenbeleid specifiek voor beschermwaardige bomen opgesteld. Het resultaat van de enquêtes en de avonden wordt gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid op te stellen. Uiteindelijk wordt halverwege 2019, met behulp van uw mening, het opgestelde bomenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.