Menu

Nieuws

Beschermwaardige bomen vervangen

Beschermwaardige bomen vervangen

Uit controle is gebleken dat een aantal van de beschermwaardige bomen van slechte kwaliteit is of zelfs geheel afgestorven.

Helaas is het nodig een aantal van deze bomen vanwege de veiligheid te vervangen. De gemeente, eigenaar van de bomen, laat de bomen binnenkort kappen. De komende winterperiode worden de vervangende bomen aangeplant.

Het betreft de bomen op de volgende locaties

Aarlanderveen

 • Ziendeweg tussen Achtermiddenweg en Zuideinde: 9 x knotwilg. De knotbomen zijn afgestorven.

Alphen aan den Rijn

 • Burgemeester Visserpark nabij huisnummers 11 a/b en 18: 4 x suikeresdoorn. De bomen zijn van slechte kwaliteit of (grotendeels) afgestorven. Een boom is uit veiligheidsoverwegingen al verwijderd (noodkap) en een andere boom fors gesnoeid.
 • Lovinklaan, nabij huisnummer 26: 1 x kastanje. De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte en uit veiligheidsoverwegingen al fors gesnoeid.
 • Bospark: 1 x zomereik. De boom vertoont ernstige afstervingsverschijnselen en heeft vraatschade aan de stam.
 • Park Rijnstroom: 1 x Noorse esdoorn. De boom verkeert in slechte conditie en heeft afstervingsverschijnselen.
 • Westkanaalweg, nabij sportveld Alphians: 1 x knotwilg. De knotboom is afgestorven.

Boskoop

 • Nassaustraat nabij huisnummer 5: 1 x rode beuk. De boom heeft een zwamaantasting waardoor er holtes in de stam zijn ontstaan. De boom vertoont inmiddels afstervingsverschijnselen.
 • Berkenweg nabij huisnummer 87: 1 x treurberk. De boom heeft een zwamaantasting en vertoont inmiddels afstervingsverschijnselen.

Hazerswoude-Dorp

 • Bentweg nabij huisnummers 8 en 25a: 2 x knotwilg. De knotbomen zijn afgestorven.

Hazerswoude-Rijndijk

 • Rijndijk, nabij huisnr 18, 99 en 101: 4 x es. De essen zijn aangetast door de essentaksterfte en vertonen afstervingsverschijnselen.

Koudekerk aan den Rijn

 • Hondsdijk nabij huisnummers 12 en 55: 3 x es. De essen zijn aangetast door de essentaksterfte en vertonen afstervingsverschijnselen of zijn al dood.
 • Kerklaan nabij huisnummer 101: 1 x es. De es is aangetast door de essentaksterfte en vertoont afstervingsverschijnselen.
 • Swaanplantsoen: 1 x vogelkers. De boom is dood.

Inmiddels is voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd. De plannen zijn digitaal in te zien bij balie van team Vergunningen: maandag 13.00-16.30 uur (alleen op afspraak) en dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.30 uur (open inloop) en 13.00-16.30 uur (alleen op afspraak).

Nieuwe bomen

De gemeente hecht waarde aan haar beschermwaardige bomen. Helaas is het niet te voorkomen dat ook beschermwaardige bomen uitvallen. We vinden het wel van belang deze bomen te vervangen voor nieuwe exemplaren. We streven ernaar dit zoveel als mogelijk op of nabij dezelfde locatie te doen. Dit lukt niet altijd, bijvoorbeeld doordat er kabels en leidingen in de grond liggen of de plantplaats te veel in de schaduw van andere bomen ligt. We zoeken dan naar een alternatieve locatie.
Op elke locatie planten we eenzelfde boomsoort aan met uitzondering van Dr. Lovinklaan in Alphen aan den Rijn. Hier verwijderen we een kastanjeboom, maar jonge kastanjes zijn gevoelig voor kastanjebloedingsziekte waardoor de kans van slagen van deze aanplant klein is. Daarom kiezen we op deze locatie voor de herplant van een scharlaken eik.