Menu

Nieuws

“Bomenpanel Alphen aan den Rijn is een zeer geslaagd participatietraject”

“Bomenpanel Alphen aan den Rijn is een zeer geslaagd participatietraject”

Drie jaar geleden stelde Niek van ‘t Wout, binnen de gemeente Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor het groen en bomen, de vraag aan JSO om een bijeenkomst te organiseren in het kader van het participatietraject voor het nieuwe bomenbeleid. Dat mondde uit in een traject met meerdere fasen met als klinkend resultaat het Bomenpanel Alphen aan den Rijn. Niek, JSO-adviseur Fenneke de Graaf en een aantal leden van het Bomenpanel, blikken terug op deze periode.

De gemeente Alphen aan den Rijn staat sinds jaar en dag bekend om haar participatie-aanpak bij de uitvoering van groenbeleid. Niek van ‘t Wout gaf de afgelopen jaren ook vorm aan participatie bij het maken van beleid: “Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het gebruiken van input ‘van buiten naar binnen’. Je kan bomenbeleid heel rationeel vanuit het gemeentehuis bekijken maar je moet uiteindelijk de gevoelens in samenleving serieus nemen. ” Hennie Tuithof, voorzitter van het Bomenpanel beaamt dat: “Het Bomenpanel staat voor de waarde van bomen. Voor veel gemeenten is een boom straatmeubilair maar voor bewoners hebben bomen veel meer betekenis. Dat kan ecologisch zijn maar het gaat ook over gevoel; sommige bewoners zijn echt trots op een boom.”

Nieuw bomenbeleid, inclusief Bomenpanel

Als onderdeel van het nieuwe bomenbeleid heeft een aantal koplopers onder begeleiding van JSO gewerkt aan een A4’tje over doel en opzet van het Bomenpanel. Fenneke: “Je begint met een aantal mensen die elkaar niet kennen maar die allemaal hart voor bomen en groen hebben. Het was heel mooi om te zien hoe de groep naar elkaar toe groeide. Mijn aanpak was erop gericht om het Bomenpanel positie te geven, bij bewoners en als serieuze gesprekspartner van de gemeente voor gevraagd en ongevraagd advies. Hennie: “Zonder Fenneke hadden we het niet gered. Ze heeft kennis van de gemeentelijke organisatie en haalde de scherpe randjes er vanaf.”

Actief beleid

Het panel bestaat inmiddels uit 25 actieve leden, een achterban van ca. 270 leden en heeft onlangs haar eerste ongevraagde advies uitgebracht. Alrik Stelling, secretaris van het panel: “Het is ons doel om samen te werken met gemeente, we zijn dan ook geen actiegroep.” Niek: “Het Bomenpanel is een voorbeeld van een zeer geslaagd participatietraject in Alphen aan den Rijn. Dit gaat verder dan inspraakavondjes. We maken beleid met de samenleving en maken het controleerbaar; er is dus echt sprake van actief beleid. Ik zie op termijn een groter panel voor me, met eigen budget, een stevige agenda en goed gefaciliteerd.” Fenneke: “Tegelijkertijd is het zaak dat het Bomenpanel geen onderdeel van het gemeentelijk apparaat wordt. Het is de kunst om proactief en onafhankelijk te blijven en tóch vanuit een goede relatie samen te werken.” Niek: “Zolang jullie het doen vanuit het hart, krijg je dingen voor elkaar.”

Op de foto van links naar rechts: Hennie Tuithof, Niek van ’t Wout, Alrik Stelling, Fenneke de Graaf en Robér van Leeuwen.

Ook op zoek het naar het succesvol realiseren van participatietrajecten binnen uw gemeente of maatschappelijke organisatie? Neem dan contact op Sander Sparenberg of Vincent Kokke.