Menu

Nieuws

Mening inwoners centraal.

Mening inwoners centraal.

Beschermwaardige bomen zijn de meest bijzondere bomen die in onze gemeente groeien. Ze zijn markant, herkenbaar en vervullen vaak herkenningspunten.

Het gaat om 1327 “groene kroonjuwelen” die met zorg in stand worden gehouden. De bomen komen zowel voor in het openbaar gebied (748) als bij particulieren (579).

Het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid, waar heldere en praktische regels en richtlijnen in staan voor de komende tien jaar, is in nauwe samenwerking met inwoners tot stand gekomen.

Participatie beschermwaardig bomenbeleid
Op verschillende  manieren is bij inwoners naar hun mening en ideeën gevraagd. Er is veel meegedacht. De uitgezette vragenlijst is ruim 1500 keer ingevuld en de twee bewonersavonden zijn met ruim 125 mensen druk bezocht.

Daarnaast is ook het nieuwe bomenpanel nauw betrokken. Het resultaat van de enquêtes en de bewonersavonden is gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid, met een lijst van alle beschermwaardige bomen in de gemeente, op te stellen. Deze wordt aan de raad voorgelegd.