Menu

Nieuws

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat de Eisenhowerlaan reconstrueren.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat de Eisenhowerlaan reconstrueren.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat de Eisenhowerlaan reconstrueren. Gelijktijdig met de wegreconstructie gaat de gemeente bomen rooien en de eerste grote aanzet maken voor een nieuwe bomenstructuur “Indian Summer” langs de Eisenhowerlaan.

De werkzaamheden beginnen op 31 Augustus 2020. De plantwerkzaamheden zijn volgens planning eind februari 2021 gereed.

 

De huidige bomen langs de Eisenhowerlaan verkeren in een slechte staat. Zeker de bomen in de tussenbermen (dus tussen beide rijbanen in en tussen de rijbanen en de fietspaden in).

Gekozen is om alle slechte bomen te rooien, maar ook bomen die een matige conditie hebben, zodanig dat we een goede aanzet kunnen maken van de nieuwe hoofdgroenstructuur “Indian Summer”. Het “Indian Summer” concept reikt van de aansluiting van de Eisenhowerlaan op de N207 tot aan de aansluiting Prins Bernhardlaan/Goudse Schouw. Deze noord-zuid verbinding door Alphen heen schakeert in het najaar rood. Dit concept wordt fasegewijs uitgerold. Ook zal er een verrijkingsmix toegevoegd worden waarmee de groeiplaats voor de nieuwe bomen verbeteren.

 

Met het reconstructieproject Eisenhowerlaan gaat de Gemeente dus een grote aanzet maken in het “Indian Summer” concept. Hiervoor is een bomenplan uitgewerkt waarbij esdoorn-soorten goed zijn vertegenwoordigd. Dit om de gewenste rode herfstverkleuring te krijgen. De groeiplaatsverbetering is hier ook op  afgestemd met een zuurdere bodemsamenstelling.

De Gemeente begeleiden de bomen de komende drie jaar intensief om uitval van bomen in deze hoofdgroenstructuur (zoveel als realistisch mogelijk) te voorkomen.

 

De komende jaren zullen meer bomen langs de Eisenhowerlaan gaan uitvallen. Met het nieuwe bomenplan is hiermee rekening gehouden. Er is namelijk al een doorkijken uitgewerkt om bij nieuwe uitval bomen te herplanten die ook passen in het gewenste Indian Summer-concept.