Menu

Nieuws

Van Groen denken naar groen doen

Van Groen denken naar groen doen

Vandaag 14 juli heeft wethouder Gert Jan Schotanus het rapport ‘Van Groen denken naar groen doen’ van het Bomenpanel Alphen aan den Rijn in ontvangst genomen. Met dit rapport doet het Bomenpanel een oproep aan de gemeente Alphen aan den Rijn om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het bomenbeleid in het algemeen en de uitvoering van het in 2019 vastgestelde beleid rond beschermwaardige bomen. ”Wij roepen u op om samen met ons een omwenteling te veroorzaken in het Alphense groenbeleid en de uitvoering daarvan, zodat wij en onze kinderen over 20 jaar door een echte groene stad wandelen en daar kunnen leven in balans met de natuur om ons heen.”

Is de gemeente Alphen aan den Rijn een groene stad?

Met o.a. BOS-koop en Hazers-WOUDE als kernen zou welhaast denken dat Alphen een groene stad is. We hebben het Bospark, Gouwebos, Irene bos, Weteringspark, Park Rijnstroom en het Bentwoud, maar met een gemiddelde van 0,4 boom per inwoner scoort Alphen aan den Rijn erg laag.  Als we ons ook nog bedenken dat de gemiddelde boom van relatief jonge leeftijd is en dat er een bouwopgave ligt om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen, dan kunnen we ons afvragen wat dit doet voor ons leefklimaat en hoe dit voor verbetering vatbaar is. Het is daarom van essentieel belang bestaande bomen te beschermen en zo veel mogelijk nieuwe bomen aan te planten op plaatsen die voor de bomen toekomstbestendig zijn.

In het rapport wordt een analyse gemaakt van het huidige bomenbestand in de gemeente en de bedreigingen waaraan de bomen blootstaan. Vervolgens wordt aangegeven welke maatregelen de gemeente zou moeten treffen om de leefomgeving te verrijken met meer bomen en wat goede locaties zijn voor nieuwe aanplant. Ook wordt opgeroepen om inwoners, ondernemers en sportclubs nauw te betrekken bij de gewenste vergroening.

Van Groen denken naar Groen doen!