Menu

Tag: i-Tree

i-Tree

Bij TFI zien we meerwaarde in het gebruik van i-Tree Eco. Dit is speciale boommanagement software die inzichtelijk maakt wat de waarde is van een groene leefomgeving. Bomen zijn in het bijzonder belangrijk voor een gezonde en klimaatbestendige stad. Zeker...

Lees meer

Bomen leveren Manchester jaarlijks £33 miljoen op

In een groot i-Tree onderzoek in Manchester en omgeving, zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat de naar schatting meer dan 11 miljoen bomen per jaar £33 miljoen aan ecosysteemdiensten opleveren. Ook bleek dat maar liefst 1 miljoen bomen...

Lees meer