Menu

Massaria

De schimmelziekte Massaria, Splanchnonema platani, veroorzaakt plotselinge takbreuk bij platanen. De schimmel is in Limburg, het midden, westen en noorden van het land aangetroffen. Er bestaat geen meldplicht.
(Invasief, meldplicht NVWA, gezondheidsrisico RIVM).

Aantasting

De aantasting komt voor bij de plataan, zowel bij de Platanus x hispanica als bij cultivars. De sporen van de schimmel verspreiden zich gemakkelijk binnen de kruin van een boom die door Massaria wordt aangetast. Via de wind, vogels, insecten en mogelijk door snoei, kunnen ook andere bomen geïnfecteerd raken.

Symptomen

De aantasting bevindt zich altijd aan de bovenzijde van takken waardoor het waarnemen vanaf de grond vrijwel onmogelijk is. De schimmel tast zowel de fijne twijgen, de verzwakte takken in de bovenkroon, als gesteltakken in de onderkroon aan. Wanneer bekend is dat de aantasting
aanwezig is of was, is een tweejaarlijkse controle van de betreffende platanen en omringende bomen noodzakelijk.

Monitoring

Op vers aangetaste takken vormt de schimmel snel een donker gekleurd mycelium. Later ontwikkelen zich hieruit 2 verschillende vruchtlichamen. De zwart gekleurde schijnvruchtlichamen ontstaan al snel onder het schorsweefsel van aangetaste twijgen en dunnere takken. In oudere en aangetaste delen ontstaat de hoofdvruchtvorm. Indien er sprake is van infectie, dient de boom tweemaal per jaar te worden geïnspecteerd. Hierbij dienen de takken aan de bovenzijde te worden bekeken.

Maatregelen

Het wegnemen van aangetaste takken in een vroeg stadium kan voorkomen dat de schimmel zich uitbreidt binnen de boom of naar andere bomen. Ook het geven van water in perioden van droogte kan een kwetsbare boom helpen de aantasting te bestrijden of te voorkomen.

Communicatie

Indien van bepaalde bomen of boomgroepen bekend is dat zij tot de risicogroep behoren – bijvoorbeeld wanneer eerder Massaria is voorgekomen en de standplaats droogtegevoelig is – worden direct omwonenden ingelicht over de te nemen maatregelen.

.

Klik hier om terug te gaan naar overzicht Boomziektes